Home

Heemkundig museum

Woutershof

VAN PASTORIJ TOT HEEMHUNDIG MUSEUM


De pastorij met inrijpoort, koetshuis en schuur werd in 1742 in opdracht van de abdij van Averbode, op een omgracht domein opgetrokken ten gerieve van haar kloosterlingen die er sedert 1304 als pastoor werkzaam waren.

Op dat ogenblik was Witheer of Norbertijn Gregorius van den Dweye pastoor van de Sint-Vincentiusparochie te Zolder. Vier Norbertijnen en negen seculiere priesters hebben nadien vanuit deze pastorij voor het geestelijk welzijn van hun parochianen gezorgd.

Langs een korte beukendreef komt men via de inrijpoort op de ommuurde binnenkoer. Rechts ligt de conciërgewoning en links de tiendenschuur. De zuid- en noordgevel van het hoofdgebouw zijn bijzonder schilderachtig door de rijke kleurschakering van de roestbruine veldbrand, de grauwe baksteen  en de witte zandsteen die rond deuren en ramen werden aangebracht.

Een gang verdeelt het gelijkvloers en de bovenverdieping in twee delen. Rechts en links onderscheidt men dan een ruime kamer en één of meer kleinere vertrekken. De sierlijke structuren in rococo in classicisme van de plafondversieringen in de gelijkvloerse vertrekken verdient wel een bijzondere aandacht.

Toen Pastoor Vanheusden in 1971 met pensioen ging en zijn opvolger zijn intrek nam in een nieuwe pastorij, werd het Woutershof de thuishaven van een uitgebreide verzameling heemkundige voorwerpen.

Deze verzameling kwam in 1957 tot stand als gevolg van een tentoonstelling naar aanleiding van 50 jaar steenkoolexploitatie in Limburg.

Het tentoongestelde materiaal werd nadien opgeslagen op de zolder van de oude jongensschool in het centrum.       De grote bezielers waren Gust Deprez en hoofdonderwijzer Jef Rogiers. Deze laatste was toen voorzitter van de Heemkundige Kring Zolder.

Een eerste bescheiden museum kwam aldus tot stand in het bovenzaaltje van de toenmalige gemeentelijke jongensschool tegenover de kerk. Hier vond de officiële opening plaats in 1962.

De verzameling nam echter zo een uitbreiding dat het zaaltje snel te klein werd en met het vertrek van de pastoor naar de nieuwe pastorij en een grondige restauratie van het Woutershof, was dit het moment om de oude voorwerpen in het geklasseerd historisch gebouw onder te brengen.

Op 28 februari 1973 werd de ganse verzameling als schenking aan de gemeente overgedragen en op 19 september 1973 werd het Gemeentelijk Museum Woutershof officieel geopend.

De Heemkundige Kring Zolder vzw staat in voor het beheer en het openhouden van het museum.

 

Inlichtingen: Dekenstraat 28, 3550 Heusden-Zolder

Museum Woutershof

Heusden-Zolder

MUSEUM WOUTERSHOFVAN PASTORIJ TOT HEEMKUNDIG MUSEUM


De pastorij met inrijpoort, koetshuis en schuur werd in 1744 in opdracht van de abdij van Averbode, op een omgracht domein opgetrokken ten gerieve van haar kloosterlingen die er sedert 1304 als pastoor in Zolder werkzaam waren.

Op dat ogenblik was Witheer of Norbertijn Gregorius van den Dweye pastoor van de Sint-Vincentiusparochie te Zolder.

Vier Norbertijnen en negen seculiere priesters hebben nadien vanuit deze pastorij voor het geestelijk welzijn van hun parochianen gezorgd.

Langs een korte beukendreef komt men via de inrijpoort op de ommuurde binnenkoer.

Rechts ligt de conciërgewoning en links de tiendenschuur. De zuid- en noordgevel van het hoofdgebouw zijn bijzonder schilderachtig door de rijke kleurschakering van de roestbruine veldbrand, de grauwe baksteen  en de witte zandsteen die rond deuren en ramen werden aangebracht.

Een gang verdeelt het gelijkvloers en de bovenverdieping in twee delen. Rechts en links onderscheidt men dan een ruime kamer en één of meer kleinere vertrekken. De sierlijke structuren in rococo in classicisme van de plafondversieringen in de gelijkvloerse vertrekken verdient wel een bijzondere aandacht.

Toen Pastoor Vanheusden in 1971 met pensioen ging en zijn opvolger zijn intrek nam in een nieuwe pastorij, werd het Woutershof de thuishaven van een uitgebreide verzameling heemkundige voorwerpen.

Deze verzameling kwam in 1957 tot stand als gevolg van een tentoonstelling naar aanleiding van 50 jaar steenkoolexploitatie in Limburg.

Het tentoongestelde materiaal werd nadien opgeslagen op de zolder van de oude jongensschool in het centrum. De grote bezielers waren Gust Deprez en hoofdonderwijzer Jef Rogiers. Deze laatste was toen voorzitter van de Heemkundige Kring Zolder.

Een eerste bescheiden museum kwam aldus tot stand in het bovenzaaltje van de toenmalige gemeentelijke jongensschool tegenover de kerk. Hier vond de officiële opening plaats in 1962.

De verzameling nam echter zo een uitbreiding dat het zaaltje snel te klein werd en met het vertrek van de pastoor naar de nieuwe pastorij en een grondige restauratie van het Woutershof, was dit het moment om de oude voorwerpen in het geklasseerd historisch gebouw onder te brengen.

Op 28 februari 1973 werd de ganse verzameling als schenking aan de gemeente overgedragen en op 19 september 1973 werd het Gemeentelijk Museum Woutershof officieel geopend.

Themakamers geven een beeld van het volkse leven op het einde van de 19de en het begin van de 20ste eeuw. Vooral het gereconstrueerde klaslokaaltje anno 1900 is een prachtige evocatie van het onderwijs dat onze (over)grootouders ontvingen. Je kan er nog steeds de griffel ter hand nemen en het telraam gebruiken...

Elk jaar is er vanaf eind april (Erfgoeddag) tot september een thema tentoonstelling.

De Heemkundige Kring Zolder vzw staat in voor het beheer en het openhouden van het museum.


Inlichtingen


Openingsuren:

Tijdens de wintermaanden zijn wij gesloten van 1 november tot half april.

Andere dagen op afspraak

Heemkundige Kring Zolder vzw

0477/22 66 48

 

Inkom museum


Volwassenen: € 2.00 p.p.

Kinderen van 6 tot 12 jaar: € 1.00 p.p.